Privacy & Klachten

Verslagen van het aanvangsonderzoek, tussen- en eindevaluaties worden bij kinderen die behandeld worden op onze praktijkdependances die zich intern op

scholen bevinden verzonden naar de ouders/verzorgers, de huisarts, de schoolarts, evt de specialist en aan de school voor in het schooldossier. Deze informatie wordt alleen verstrekt indien hier door u als ouder/verzorger toestemming voor is gegeven.

Voor kinderen en volwassenen op de vrijgevestigde praktijk aan de Langstraat 11-12 in Rhoon worden verslagen van het aanvangsonderzoek, tussen- en eind evaluaties aan de huisarts en eventueel aan specialist verzonden en aan u als cliënt meegegeven. Dit uiteraard na toestemming van u als cliënt. Wanneer de cliënt een kind betreft dan worden, na toestemming van de ouders de verslagen ook naar de school van het kind gestuurd.

Daarnaast zijn alle oefentherapeuten van iMotoriek bij wet verplicht tot geheimhouding van patiëntgegevens. U gegevens worden op onze beveiligde bedrijfsserver bewaard. Uw papieren dossier wordt ook beveiligd bewaard.

Klachtenprocedure:

iMotoriek is aangesloten bij de Landelijke Klachtenregeling Paramedici. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan het zijn dat u ontevreden over bepaalde zaken bent, dan kunt u hier iets aan doen.

Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut, u kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
 

 • U kunt uw klacht met naam of anoniem melden aan :
  mevr. I. Bakx
  Mailadres: ineke.bakx@imotoriek.nl
  Tel nr. 085-8769716
 • Vindt u dit moeilijk of komt u hier samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een zorgbelang organisatie bij u in de buurt.
 • U kunt uw klacht laten behandelen door de Klachten Commissie Paramedici Eerste lijn in Amersfoort.
   
  Download hier de : iMotoriek Klachtenprocedure