Tarieven en vergoedingen

Oefentherapie Cesar-Mensendieck wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw

leeftijd en de vraag of u een aandoening heeft die op de lijst 'chronische aandoeningen' staat.

Bent u jonger dan 18 jaar ?

Dan worden de eerste 9 behandelingen voor Oefentherapie Cesar-Mensendieck vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst 'chronische aandoeningen'), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder ?

Dan wordt Oefentherapie Cesar-Mensendieck alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst 'chronische aandoeningen' voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u dit nog niet heeft betaald voor andere zorg).
Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Deze staat vermeld op de lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Praktijk tarieven 2024

 • Zitting Oefentherapie Cesar €40,00
 • Zitting Kinderoefentherapie €55,00
 • Zitting Slaapoefentherapie (30 min) €40,00
 • Intake en onderzoek gesprek slaapoefentherapie (55 min) €85,00
 • Screening en intake en onderzoek (DTO) €50,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing €50,00
 • Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek €50,00
 • Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport €40,00
 • Instructie/overleg ouders/verzorgers van patiënt €32,50
 • Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapportage €40,00
 • Niet nagekomen behandeling €25,00
 • Behandeling ten huize van de patiënt €65,00

 

Deze tarieven gelden voor behandelingen buiten de basisverzekering: bij cliënten die geen aanvullende verzekering hebben, cliënten met een restitutie verzekering en cliënten die niet verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde verzekeraar.

Cliënten die aangesloten zijn bij een verzekeraar waarmee wij een contract heb afgesloten, krijgen zelf géén rekening. Die wordt direct bij de verzekeraar ingediend.

Gecontracteerde verzekeraars:

Wij hebben dit jaar contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars. Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering om te zien welke vergoedingen voor u gelden. Breng bij de eerste afspraak altijd uw zorgpas en uw identiteitsbewijs mee.