Slaapoefentherapie

Heeft u of uw kind moeite met inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker of combinaties hiervan? Heeft u last van

vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid, concentratie problemen, vergeetachtigheid of piekeren, dan kunt u baat hebben bij een behandeling door een slaapoefentherapeut. Bij iMotoriek werkt een gespecialiseerd slaapoefentherapeut, Marianne Boot. Zowel volwassenen als kinderen met een slaapprobleem kunnen baat hebben bij slaapoefentherapie behandeling.

Logo Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering, bij kinderen wordt het vanuit de basisverzekering vergoed. iMotoriek is aangesloten bij het netwerk Slaapoefentherapie (www.slaapoefentherapie.nl)

De slaapoefentherapeut bij iMotoriek kan u helpen van uw slaapproblemen af te komen in gemiddeld 6 behandelingen.

De slaapoefentherapeut geeft u inzicht in gezond slaapgedrag en wat de samenhang is tussen uw klachten en hoe u deze kunt oplossen. U leert omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen. Daarbij wordt slaapgedrag als onderdeel voor de behandeling van lichamelijke klachten mee genomen in het behandelplan. De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak.

De aanpak van de slaapoefentherapeut

De slaapoefentherapeut is specialist in het bereiken van positieve gedragsverandering.
We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel uw dag als uw nacht nemen we in een 24-uurs aanpak onder de loep. Het doel is het doorbreken van de vicieuze cirkels waarin u terecht bent gekomen met uw slaap probleem. Goed slapen kunt u leren op verschillende manieren:

 • Zelfwerkzaamheid u krijgt waardevolle ademhalings- en ontspannings- oefeningen (zelfregulatie) om mentaal en fysiek volledig tot rust te komen en hiermee het slaapcentrum in uw diepe hersenen in slaap te sussen.
 • Theoretisch door in gesprekken inzicht te geven in slaapgedrag, voeding en lichaamsbeweging. (psycho-educatie en slaap hygiëne adviezen).
 • Technisch met slaaprestrictie (verminderen van de tijd in bed) en stimulus controle ( het bed is alleen voor slapen en vrijen)
 • Praktisch door uw zelfbewustzijn te verbeteren, u te leren voelen, ontspannen, focussen en het hoofd uit leren zetten (mindfulness).
 • Door assertiviteitstraining (nee leren zeggen, grenzen stellen) en time management.
 • Door cognitieve gedragstherapie door weer positief en neutraal te leren denken en handelen, door oplossingsgericht te zijn en een gezonde manier te vinden om met problemen om te gaan (copingstijl).
 • Door een oplossings- en doelgerichte aanpak in plaats van een probleem gerichte aanpak.

 

Hoe ziet uw slaapbehandeling eruit?

 • Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
 • Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
 • Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
 • De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaap hygiëne, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
 • Eindrapportage naar uw huisarts of specialist. Klanttevredenheidsonderzoek.

 

Zit u met uw handen in het haar omdat uw kind niet kan of wil gaan slapen?

Weet u dat u met dit probleem naar een slaapoefentherapeut kunt gaan? De slaapoefentherapeut richt zich op de “zachte” slaap problemen. Er wordt gekeken of er sprake is van “niet willen” of “niet kunnen bij uw kind. Soms is het probleem het grenzen stellen en een andere keer is er sprake van overprikkeling en onrust.

Slaapproblemen bij kinderen zijn er altijd al wel geweest. Kinderen vormen de grootste groep van alle slapelozen. Echter in dit digitale tijdperk dreigen slaapproblemen nog verder toe te nemen. Kinderen zitten tegenwoordig vaak en lang achter beeldschermen, bewegen minder en slikken bij slaapproblemen vaak melatonine alsof het geen enkele kwaad kan…. Wanneer onvoldoende aan de slaapbehoefte van het kind wordt voldaan nemen ook de lange termijn gevolgen van slaapproblemen toe, zoals onder andere:

 • Slechte slaapgewoonten
 • Angst,
 • Depressie
 • Overgewicht
 • Diabetes
 • Concentratieproblemen
 • Verminderde leerprestaties
 • Gedragsproblemen
 • Een verstoord bioritme

 

Slaapproblemen bij kinderen kunnen ook eigenlijk een probleem van de ouders zijn. De ouders hebben bijvoorbeeld geen geduld, de wakkere momenten komen hen niet uit, ze hebben het kind onhandige gewoontes aangeleerd of ze kunnen moeilijk consequent zijn. Door spanningen in huis of tussen de ouders kan een slaapprobleem ontstaan omdat het kind zich bijvoorbeeld niet veilig voelt of gewoonweg zelf te gespannen is. Door spanningen in huis of tussen de ouders kan een slaapprobleem ontstaan omdat het kind zich bijvoorbeeld niet veilig voelt of gewoonweg zelf te gespannen is.

Bovenal zijn slaapproblemen bij kinderen ongewenst en ongezond. Ze blijven niet zonder gevolgen.

Aanpak door de slaapoefentherapeut:

De slaapoefentherapeut kan u als ouder adviseren en informeren over

 •  Sport en beweegadviezen voor uw kind
 •  Ontspanningsoefeningen om samen te doen
 •  Het gebruik van slaaphulpmiddelen zoals boekjes, slaapschaap, stickerkaarten…
 •  Gezond slaapgedrag
 •  Juiste slaapgewoonten
 •  Richtlijnen voor een gezonde slaap
 •  Structuur geven aan de dag en de nacht
 • Je krijgt een soort scholing over de kinderslaap, psycho-educatie

 

De slaapoefentherapeut kan uw kind slaapoefeningen leren om

 • Beter te ontspannen
 • Het hoofd stil te krijgen
 • De aandacht naar veiligheid en rust te verleggen (focussen)
 • “Uit het hoofd in het lijf” te komen, lichaamswerk
 • Ook overdag eens te verstillen middels mindfulness oefeningen voor kinderen
 • Er zijn tevens oefeningen bij die u als ouder samen met uw kind kan doen om de slaap te bevorderen.