Wat is oefentherapie

Iedereen staat, loopt, zit en tilt. Dit zijn vanzelfsprekende bewegingen waar je nooit bij stil staat, totdat je klachten krijgt.

Klachten kunnen bijvoorbeeld zijn: pijn in de nek, knieën of heupen. In veel gevallen komt dat door een verkeerde houding of manier van bewegen. De oefentherapeut maakt de cliënt bewust van die verkeerd aangeleerde houding en bewegingspatronen. Met oefeningen die op de cliënt zijn afgestemd, worden die verkeerde patronen afgeleerd en gezonde bewegingen en goede houding aangeleerd.

Wanneer oefentherapie ?

Oefentherapie is geschikt voor iedereen die klachten heeft door een verkeerde houding en/of bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Oefentherapie wordt toegepast bij:

 • klachten, veroorzaakt door houding- of bewegingsafwijkingen zoals bijvoorbeeld nek-schouder-, rug- en heupklachten, spanningshoofdpijnOefentherapie foto 4
 • voorkomen/bestrijden van beroepsklachten (bijvoorbeeld RSI/KANS)
 • ademhalingsproblemen (bijvoorbeeld COPD en hyperventilatie)
 • neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld hernia, ischias en uitstralende zenuwpijnen,
  ziekte van Parkinson, MS)
 • orthopedische aandoeningen (bijvoorbeeld artrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann)
 • reumatische aandoeningen (bijvoorbeeld reumatische artritis, ziekte van Bechterew)
 • klachten als gevolg van een trauma (bijvoorbeeld whiplash, revalidatie na een fractuur)
 • revalidatie na knie- of heupoperaties
  afwijkingen aan de wervelkolom (bijvoorbeeld scoliose of kyfose)
 • Klachten met betrekking tot het bewegingsapparaat tijdens of na de zwangerschap

 

Wat doet de oefentherapeut ?

Na een telefonische intake wordt er een afspraak gemaakt. Tijdens deze eerste afspraak worden er vragen gesteld over de klachten en wordt er een onderzoek gedaan waarbij de oefentherapeut niet alleen naar de specifieke klacht kijkt, maar naar de "hele cliënt". Hij kijkt naar de lichaamshouding en wat de cliënt doet in het dagelijkse leven.

Naar aanleiding van het gesprek met de cliënt en de bevindingen tijdens het onderzoek wordt er een onderzoeksverslag geschreven en stelt de oefentherapeut een op de cliënt afgestemd behandelplan op, waarmee de cliënt zijn houdings- en bewegingspatroon leert te veranderen. Daarbij gaat de therapeut uit van de persoonlijke bewegingsmogelijkheden van de cliënt en houdt hij rekening met diens leef- en beroepsomstandigheden.
De behandelingen bestaan uit een zorgvuldige keuze van oefeningen. De cliënt neemt zelf actief deel aan de therapie en leert begrijpen en voelen waarom bewegingen op een bepaalde manier moeten worden gedaan. De oefeningen doet de cliënt tijdens de sessie in de oefentherapiepraktijk en in het dagelijks leven. Door deze structurele aanpak zullen zijn of haar klachten na verloop van tijd verdwijnen.

Oefentherapie:Oefentherapie foto 2

 • bij klachten door afwijkende houding/beweging
 • bewustwording van houding en beweging
 • zelf oefenen, gezond bewegen
 • preventie van klachten
 • gedrags- en gewoonteverandering in bewegen