Kinderoefentherapie

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, rennen, klimmen, voetballen, fietsen, knutselen en schrijven.

Kinderoefentherapie foto 2Bewegen is niet aan leeftijd gebonden en is behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar door verschillende factoren is het mogelijk dat een kind niet de motorische ontwikkeling doorloopt zoals je dat zou willen zien. Dit kan resulteren in een onhandige motoriek of een achterstand in de motorische ontwikkeling. Ook zijn er kinderen waarbij de motorische ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, omdat er bijvoorbeeld een beperking is van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig.Ook de ontwikkeling van de houding en beweging bij kinderen is van groot belang. Kinderen maken steeds meer gebruik van hun mobiel, computer en tablet. Scholen en ouders moeten daarom beter op de zithouding van kinderen letten. Een groeiend aantal tieners belandt met een 'tabletnek' bij een therapeut. Kinderen zitten te vaak voorovergebogen op de tablet en bewegen te weinig.

Voor meer informatie over wat de kinderoefentherapeut hierin kan betekenen verwijzen we u naar een artikel in het AD van 16-3-2016, "Dag muisarm, hier tabletnek" en een item in het RTL nieuws van 5 april 2016.

De kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen (tot 18 jaar) met een motorische en/of houdingsproblemen.

Het doel van de therapie is om het kind spelenderwijs te leren hoe het goed en gezond beweegt. Om zo meer zelfvertrouwen te krijgen en leert om de motorische vaardigheden gemakkelijker uit te voeren. Hierbij staat plezier in bewegen voorop!

 

Wanneer kinderoefentherapie ?

Kinderoefentherapie is aan te raden bij kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. Kinderoefentherapie wordt onder andere toegepast als een kind :

 • laat is met kruipen, zitten of lopenKinderoefentherapie foto 8
 • vaak valt
 • laat zonder zijwieltjes gaat fietsen
 • moeite heeft met leren zwemmen
 • angstig is met bewegen
 • onhandig is
 • druk is en zich slecht kan concentreren
 • moeite heeft met mooi, leesbaar schrijven
 • omkeringen maakt in cijfers en letters
 • problemen heeft met de ruimtelijke oriëntatie
 • moeite heeft met het vangen en gooien van een bal
 • bij sporten niet mee kan komen
 • geen goede houding heeft

 

Aanmelding

Oefentherapie Cesar is direct toegankelijk zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist. Indien de behandeling op een schoollocatie plaatsvindt is er wel een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Wat doet de kinderoefentherapeut?

Na aanmelding via telefoon of via onze website wordt er een afspraak gemaakt. De behandeling kan plaats vinden op onze hoofdlocatie van Gezondheidscentrum Portland. Daarnaast behandelen wij ook op meerdere scholen. Behandelingen op deze scholen zijn uitsluitend bedoeld voor leerlingen van de desbetreffende school. (overzicht deelnemende scholen).

Bij de eerste afspraak worden aan het kind en de ouders/verzorgers uitgevraagd met welke motorische vaardigheden het kind moeite ervaart. Daarna wordt er een motorisch onderzoek afgenomen om te kijken naar het functioneren van het kind. Naar aanleiding van het gesprek, de hulpvraag en het onderzoek worden de bevindingen met het kind en ouders/verzorgers gedeeld. Dan wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld om de motorische vaardigheden van het kind te verbeteren. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en de mogelijkheden van het kind. Het plan richt zich vooral op de motoriek, maar houdt uiteraard ook rekening met eventuele gedragsproblematiek.

Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan de motorische vaardigheden waarmee het kind moeite heeft. Hierbij staat plezier in bewegen centraal. Er wordt bewogen binnen de bewegingswereld van het kind. In prettige, lichte oefenruimtes en met speciaal ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Het resultaat: een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Kinderoefentherapie bij baby's en peuters

Kinderoefentherapie foto 6Bij baby's en peuters kan er al sprake zijn van motorische problemen. Zo kunnen baby's kunnen al snel naar de geboorte een voorkeurshouding ontwikkelen. Naar mate ze ouder worden kan er een opvallende manier van bewegen ontstaan. Denk hierbij aan eenzijdig bewegen, passief of juist overmatig bewegen, weinig of overmatig reageren op zintuigelijke prikkels. In de peuterleeftijd kan een kind moeite hebben met leren lopen, vallen ze soms vaker dan anderen of kunnen ze passief of juist extreem beweeglijk zijn. Op deze leeftijd is het als ouder erg lastig om te beoordelen of het kind zich volgens de normen ontwikkelt of dat er sprake is van een achterstand. De kinderoefentherapeut kan u advies geven over de motorische ontwikkeling van uw kind. Er kan gestart worden met kinderoefentherapie om de motorische ontwikkeling extra te stimuleren.

Kinderoefentherapie:

 • Verbeteren van motorische vaardigheden waar het kind moeite mee heeft 
 • Eventueel in combinatie met gedragsproblemen of gedragsstoornissen ( zoals ADHD, ASS en NLD )
 • Deskundige aandacht voor het bewegen van het kind
 • Spelenderwijs leren goed en gezond te bewegen
 • Vergroten van het zelfvertrouwen van het kind
 • Verbeteren van houdingsproblemen

 

Vergoeding

Kinderoefentherapie wordt voor 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Mochten er meer behandelingen noodzakelijk zijn kunnen deze deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Controleer voor de zekerheid de polis van uw verzekering hoeveel u vergoed krijgt. (tarieven en vergoedingen).